.
.
.
Fòme, tout kote'w ye
  • Chwazi nan domèn ou vle fè fòmasyon an
  • Sistèm pou kreye e jere fòmasyon'w yo an tan reyèl
  • Travay yon fwa, rekonpanse plizyè fwa
.
Opòtinite nou ofri'w
Pataje konesans
Pataje konesans ou ak kominote a, konsa w'ap toujou ret konekte e pataje eksperyans ou men'm si'w paka fèl an prezansyèl
Lekòl nimerik ou
NouKode ofri chak pwofesè, yon platfòm pou vann, e jere fòmasyon'w yo. Yo disponib tout kote 24 sou 24, wap ka wè revni'w yo an tan reyèl
Prevansyon
Jèn yo plis atenn dwòg ak alkòl, lè yo strese ak lè yo pa gen okipasyon. Ann rann fòmasyon yo pi aksesib pou yo. Ann eseye anpeche tout deriv sa yo. Ledikasyon se kle.
.
.
.
Aprann yo,
yon lòt kontni
Rezo sosyo yo, se pi gwo sous trafik done selon dènye etid yo, e yo si pi gwo mwayen distraksyon tou, an mwayèn, nou limen ekran telefòn nou plis ke 15 fwa, e nou itilize'l plis ke 8 a 10 èd tan pa jou. An'n mete plis kontni ki gen valè sou rezo yo pou'n k fome plis moun.
.
15
Pwofesè
25
Etidyan
27+
Fòmasyon ak egzamen
Dènye fòmasyon yo
Nou chwazi denyè fòmasyon sa yo pou ou, selon demand ak entèraksyon etidyan yo sou platfòm nan.
Aprann itilize yon odinatè tankou yon geek
Jodia, li preske enposib pou fonksyone san odinatè, men de jou an jou tout bagay ap enfomatize, eske'w vle pran tren sa? Oubyen wap ret gade toujou...
Aprann fè aplikasyon pou android ak iphone
Ou te toujou ap mande, kòman yo fè sit wèb oubyen aplikasyon mobil, oubyen wap mande kòman fè moun ki konsevwa aplikasyon fè toujou ap fè kòb...
Metrize Adobe Photoshop, pou'w kreye idantite vizyèl ou
Branding ak maketin, se pi bon zanmi biznis ou, vin aprann itlize yon lojsyèl pou fè flyer, kat de vizit, almanak ak tout lòt tip enpresyon pou biznis...
Pwofesè Noukode yo
Nou melanje konpetans ak eskperyans, pou'n pataje moso konsesans, ak sila ki pa gen gwo mwayen pou fè etid nan gwo inivèsite
Julio Jean-Fils
Devlopman Mobil
Ashley Amitié
Algorit
Dominique Michel
Java EE
Al telechaje kounya
Aplikasyon NouKode a
Disponib sou tout platfòm, pou suiv tout fòmasyon prefere'w yo, sou nenpòt aparèy. Telechaje fòmasyon'w yo, pou lè entènet ou ap mal mache, nenpòt kote, nenpòt kilè, menm si ou an deplasman avèk aplikasyon NouKode a.
Telechaje'l sou
App Store
DISPONIB SOU
Google Play
Kèk temwanyaj etidyan sou fòmasyon NouKode yo
Nou chwazi fòme ak pataje eksperyans nou ak etidyan nou yo, pou yo pa rekòmanse, yo dwe pito kontinye kote granmoun yo te rive a. Si nou chak ap rekòmanse, nou pap janm ka rive pi lwen. An'n ba yo yon achiv pou yo jwenn pou yo eksplwate... An'n tande yo ka'p di sa yo panse.
Amedée
Kwadèboukè
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione laudantium illum, necessitatibus praesentium dicta eveniet odio quam sit libero accusamus.
Frantzy
Delma
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione laudantium illum, necessitatibus praesentium dicta eveniet odio quam sit libero accusamus.
Djennie-Flore
Okap
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione laudantium illum, necessitatibus praesentium dicta eveniet odio quam sit libero accusamus.
Erwin
Kanape vè
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione laudantium illum, necessitatibus praesentium dicta eveniet odio quam sit libero accusamus.
Eske'w prè pou mete
yon fòmasyon sou NouKode?
.