.
Etidyan 10
9.1K
Jameska Joseph
Haiti
7.4K
Bruny François
Haiti
4K
Vanessa Duralin
Haiti
Fè sit wèb ak aplikasyon pou telefòn
Ashley AMITIÉ
4,8
Prezantasyon ak konesans
1m 24s
Konesans teyorik
10m 43s
Leksik enfòmatik (Wèb)
30m 53s
Eskelèt yon sit wèb
45m 17s
Fòm yon sit wèb | Apranti
1è 6m 26s
7 Langaj pwogramasyon
Metrize teknoloji sa yo
.
9600
PWEN
HTML
CSS3
PHP
MySQL
JS
Ionic
Angular
Etidyan 10
9.1K
Jameska Joseph
Haiti
7.4K
Bruny François
Haiti
4K
Vanessa Duralin
Haiti
.
.
.